Forside  Om  Artikler  Film  Kontakt - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Parkour i Danmark - Et historisk tilbageblik
Fra græsrod og undergrund til mainstream og kommercielt - Hvordan kom parkour til Danmark? Og hvordan udviklede miljøet sig? Igennem tekst, film, interviews og billeder giver denne artikel et tilbageblik på den spæde start i 2004 og frem til sommeren 2007

Image Parkourjam i Aarhus Universitetspark - foråret 2005, fra venstre top; Adam Kraft, Jacob Mortensen, Christian "Rigo" Brinkmann, Ilir Hasani, Peter Ammentorp, Kjartan Mikkelsen & Thomas Videbæk

Parkour kom i udbredt grad til Danmark i sommeren 2004. Dette skyldtes hovedsageligt to faktorer, at dokumentarfilmen Jump London1 blev sendt på TV, samt at hjemmesiden www.le-parkour.dk gik online.

 Jeg kan huske, at vi så dokumentaren "Jump London" hvor ninja lignende mennesker bevægede sig på en ny og ekstraordinær måde igennem byens omgivelser. Den inspirerede os til straks at gå ud og prøve kræfter med at passere vejskilte og kravle op på høje ting for derefter at hoppe ned igen. En internetsøgning ledte os dernæst ind på hjemmesiden www.urbanfreeflow.com, hvor vi fandt yderligere inspiration fra forum, artikler og videoer. Det var først i slut august 2004, da vi opdagede den nystartede hjemmeside le-parkour.dk, at vi erfarede, at der var omkring 15 - 20 andre parkourudøvere i Danmark - hvilket viste sig at danne grundlag for starten på et dansk parkour community  

- Jacob Mortensen
2004-2005 - Et community fødes
Den nyopstartet hjemmeside www.le-parkour.dk2 var dengang administreret af Brian Westfall fra Aalborg, og blev hurtigt et samlingssted for det danske parkourfælleskab. Sidens aktivitet bestod primært af et debatforum, hvor udøvere delte billeder, film og debatterede parkour. Da parkour stadigvæk var helt nyt i Danmark, var det især filosofien bag parkour, der blev diskuteret. Hvad er parkour? Og hvordan skal parkour praktiseres?

Med tiden blev der samlet en mindre kerne af udøvere på hjemmesiden, hvor det estimeres, at der på det tidspunkt var omkring 15-20 aktive parkourudøvere på landsplan.3 Selvom at antallet af parkourudøvere langsomt var i vækst, så var parkour stadigvæk et ukendt fænomen iblandt den danske befolkning. Skulle man dermed forklare en udenforstående, hvad parkour var, måtte man ofte tænke kreativt og referere til velkendte referencer såsom Spiderman eller Jackie Chan.

På mediesiden var streamingsites såsom Youtube ikke aktuelt, og det var begrænset hvor mange parkourvideoer, der dengang var i omløb. Den primære visuelle inspiration blev hentet fra en snæver blanding af franske og britiske parkourvideoer,4 hvilket var med til at afspejle hvordan og hvilke teknikker, der primært blev trænet i Danmark. Især den britiske hjemmeside www.urbanfreeflow.com5 som havde udarbejdet tutorials til en række teknikker, medførte at teknikker såsom "gate-vault" og "reverse-vault" modsat i dag var meget udbredte, hvorimod teknikker som "climb-up" og "lache" var nærmest ikke eksisterende.

I takt med at det danske miljø voksede, begyndte flere danskere at fokusere på at lave parkourfilm og dele dem på internettet.
Især én dansker; Thomas Videbæk opnåede stor opmærksomhed både i ind og udland for hans spektakulære videoer.

Film med Thomas Videbæk, Aarhus 2005 - med en baggrund i springgymnastik og tricking, var Thomas' videoer præget af stor akrobatisk kunnen, hvilket han formåede at flette ind i de urbane omgivelser

Udover at Thomas' og andre lignende videoer virkede som stor inspiration for mange udøvere, så var de også med til at sparke en flerårig debat i gang i Danmark, om hvorvidt akrobatik er en del af parkour, og hvordan parkour skal defineres. En debat som senere viste sig at dele vandene, om hvorvidt man som udøver definerede sig som "freerunner" "urban tricker" eller "Traceur/parkourudøver" Folk der husker denne tid, vil kunne nikke genkendende til følgende kommentar på en vilkårlig parkourvideo;

 Hey! Du lavede en salto, det der er altså ikke parkour!! Find et andet sted at poste dine videoer! 

Efterfulgt at mange siders intens diskussion om hvorvidt en salto kunne være en del af parkour. 2005-2006 - Jams og medieeksponering
Demografisk var det primært Ålborg, Aarhus og København, der repræsenterede størstedelen af udøverne,6 og der opstod forskellige lokale grupper/teams rundt omkring i landet. Især én gruppe; Copenhagen Traceurs skabte opmærksomhed omkring sig, da de som de første udøvere i Danmark præsenterede parkour på national TV, i TV2 ungdomsprogrammet Rundfunk d. 29/3-2005


Billede af frontfigur Lars Rønne fra Copenhagen Traceurs, som springer
på det legendariske spot "Pk-House" i København. Copenhagen Traceurs var på mange måder pionerer indenfor parkour i København, og var de første til at arrangere faste træningstilbud


Samtidig med at stadig flere udøvere kom til, blev der snakket om at afholde et jam, der kunne samle udøvere fra hele landet. Det resulterede i at d. 16. april 2005 blev det første landsdækkende parkourjam afholdt i Aarhus, arrangeret via le-parkour.dk.7

Igen i august 2005 blev der arrangeret endnu et jam i Aarhus, hvor de nystartede tvillinger Jim og Joe Hougaard blandt andet deltog, hvis parkour ry senere skulle vise sig at blive af international karakter. Se video fra jammet nedenfor;

Film fra Jammet i August 2005 - Som videoen viser, var der dengang stort fokus på drops og mindre fokus på tekniske detaljer.

2005 blev generelt et år, hvor parkour langsomt blev mere udbredt i Danmark. Dette foregik især igennem internettet via le-parkour.dk, hvor der til stadighed var et øget fokus på video og vidensdeling om parkour. Derudover begyndte de danske medier også at vise en øget interesse for parkour, hvilket resulterede i flere avisartikler om parkour8 og endnu et landsdækkende TV indslag i DR programmet Svada d. 25 Januar 2006.9 2006-2007 - Parkour i vækst
2006 blev et år, hvor kendskabet til parkour i Danmark for alvor var i vækst. Dette skyldtes blandt andet, den store medieinteresse parkour modtog på den internationale scene. Når man som udøver nu skulle forklare omkring parkour, kunne man referere til film eller reklamer, hvori parkour indgik. Her skal især nævnes James Bond filmen Casino Royale10, som indledes med en lang parkourscene med den franske udøver Sebastian Foucan, som var med til at skabe en reference og et kendskab til parkour iblandt den bredere befolkning.

En anden faktor, som spillede ind i udbredelsen i Danmark, var da performance holdet Team Jiyo11 vandt TV2 programmet; "Scenen er din" d. 28. april 2006.12 Det var ikke decideret parkour, de fremviste i programmet, men nærmere Tricking/XMA, alligevel skabte den store medieopmærksomhed omkring holdet en mulighed for, at de derefter kunne udbrede kendskabet til parkour i Danmark. Efterfølgende har Team Jiyo medvirket i en række Tv-udsendelser, hvor begrebet parkour er blevet eksponeret.13 TeamJiyo i "Scenen er din" - På billedet ses Martin Kallesøe og Peter Ammentorp Lund

Især i storbyerne kunne det mærkes, hvordan interessen for parkour steg markant. Spørgsmål som; "Hvorhenne kan jeg gå til parkour?" blev mere hyppige, og hvor førhen at de fleste udøvere var selvlærte, steg efterspørgslen nu efter decideret undervisning i parkour.

I Aarhus blev hjemmesiden aarhusparkour.dk lanceret i marts 2006,14 og blev rammestedet for det aarhusianske community, som blandt andet arrangerede åbne træninger, hvor alle interesserede frit kunne deltage. Mange husker især den berygtede "onsdagstræning" på N. Kochs Skole, bestående af ekstrem hård conditioning, hvor det ikke var uset, at udøvere brækkede sig af udmattelse til træningen.
Billede af Franck Paillaugue Pedersen og Jim Hougaard, i færd med at springe op af trappen på N. Kochs Skole.

Ligeledes oplevede københavnerne en stor efterspørgsel på parkour. Her kan nævnes det traditionsrige "Sunday Jam" på Islandsbrygge arrangeret af Streetmovement,15 hvor alle var velkommen til at prøve kræfter med parkour. Derudover blev der ofte arrangeret parkourjams i københavnsområdet, hvor udøvere fra Sjælland mødtes for at løbe rundt på klassiske spots såsom: "Pk-House" og "Islandsbrygge"
Billede fra Islandsbrygge - Billede af Dennis Asp - freerundenmark.dk

Udviklingen af kendskabet og populariteten af parkour i Danmark var begyndt at tage fart, og interessen og deltagelsen i parkourmiljøet voksede hastigt. Et konkret tegn på dette kunne ses i forbindelse med et uorganiseret jam afholdt i København d. 18. Maj 2007, som hidtil blev det største jam i Danmark, hvor op imod 50 udøvere spontant deltog fra hele landet samt enkelte fra Sverige.16
2007 - European Gathering: En ny epoke
Denne artikel afsluttes ved hvad, der anses som en historisk milepæl indenfor dansk parkour, ja sågar af international karakter - nemlig European Gathering 2007,17 hvor verdens første parkourpark blev lanceret.18 Førhen var udøverne vant til, at parkour var gratis. Det der var behov for, var et par sko og et spot at træne på. Blev der arrangeret et parkourjam, var de eneste udgifter for deltageren transport og forplejning, og det var på dette tidspunkt, svært at forstille sig at skulle betale for andet.19
Nu blev der arrangeret et event, hvor man som udøver for første gang skulle træne på et anlæg som var decideret bygget til parkour. Derudover kostede eventet op imod 3000,- og parkourinstruktører blev fløjet ind fra England og Frankrig, og de danske arrangører og undervisere fik løn for at organisere arrangementet - altså et kommercielt event.

Gatheringen samt åbningen af Gerlev Parkourpark, blev et symbol på en ny tid - en tid hvor de bredere markedskræfter og organisationer nu så potentialet i at engagere sig og investere i Parkour.20 Det blev starten på en ny udvikling, hvor parkour gik fra at være en undergrundsaktivitet til at blive organiseret og rodfæstet i foreninger og institutioner, samt en millionindustri indenfor undervisning, performance, tøj og parkouranlæg.21

På trods af den nye struktursammensætning og deltagerpris blev European Gathering 2007 bakket bredt op af de danske udøvere, og eventet bliver af mange omtalt som et af de mest mindeværdige parkourarrangementer, de har deltaget i.

Film fra European Gathering 2007, afholdt på Gerlev Idrætshøjskole, sommeren 2007, arrangeret af Streetmovement. Gatheringen var dengang en sammenslutning både af parkour og tricking, filmet og redigeret af undertegnet.

Skrevet af Jacob Mortensen d. 26 juni. 2014 kontakt mig gerne på mail@jacobarts.com for spørgsmål, retteleser eller tilføjelser. Interviews
Artiklen er blevet til ved hjælp af en række interviews og samarbejde med aktører, som på den ene eller anden vis var aktive i den danske parkourscene fra 2004-2007 - Her kan du læse et udkast af citater fra interviewene.

En stor tak til alle som har medvirket;

Thomas Videbæk, Lars Rønne, Martin Kallesøe, Jim Hougaard, Thomas Nasim, Rasmus Ott, Brian Westfall, Ilja Olesen, Christian Haugbølle, Anders Storm og Christian Brinkmann Poulsen


 le-parkour.dk var offer for både super gode diskussioner, men også super meget forvirring. Selve forståelsen for disciplinen og dens filosofi havde endnu ikke nået Danmark, og mange anså parkour som en ekstremsport der indebærende alle de fede tricks, vilde stunts og det at springe fra bygning til bygning. Et syn som både UF og medierne havde været med til at skabe. www.le-parkour.dk startede ud som en side med meget potentiale, og var da også med til at sprede budskabet og samle de danske udøvere i et solidt fællesskab, men det var desværre kun et spørgsmål om tid før le-parkour.dk skulle ende i kaos, og siden har ligget øde med kun spamrobotter tilbage i ruinerne 

Brian Westfall, Aalborg
parkour siden 2003
  Vi tog kun drops ca. de to første år, derefter fik vi inspiration fra yamakasi + Aarhus parkour! dernæst begyndte vi at træne smart 

 le-parkour.dk havde en stor impact på dansk parkour. Det var jo der vi alle mødtes og snakkede om alt parkour relateret. Jams blev holdt, video shit blev delt. Det var jo den "eneste" parkour portal på det tidspunkt 

 Jim Hougaard, Aarhus
 parkour siden 2005
 Dengang parkour som begreb og tankegang gik op for mig, var min første tanke; "Tænk hvis man kan inspirere de mange inaktive unger der sidder derude, med en idrætsform som lignede de film og computerspil de brugte det meste af deres tid på." Den tanke tændte mig helt vildt. Og straks gik der en lille indre PR-maskine igang i mig. Vi var i Rundfunk på TV2, iByen (Politiken), Livstil-sektionen (Berlingske), TV2 Lorry og Jyllands Postens livstils-sektion 

Lars Rønne, København
parkour siden 2004
 Sporten var dengang meget ung og ikke så defineret som den er idag. Meget af tiden gik derfor på at diskutere hvad parkour var, mentaliteten bag, ideologier, træningsformer, planlægning af jams, dele billeder og video og generelt nonsense da mange af brugerne var ret unge 

Christian "Rigo" Brinkmann, Aarhus
parkour siden 2004
 Parkourmiljøet i Aalborg voksede med tiden og vi arrangerede ofte "jams" hvor vi mødtes og trænede rundt omkring i Aalborg. Stemningen var god, men vi havde ikke nogle deciderede "teams" som både København og Aarhus havde. Helt overordnet var det et lille og måske lidt spredt miljø, der dog ofte samledes og trænede sammen 

Rasmus Ott, Aalborg
parkour siden 2005
 Parkour var i høj vækst, med stødt stigende interesse fra medier og gennem eksponering på nettet og film.. Dog var alt stadig helt frit og ikke faste træninger eller foreninger 

Thomas "Flash" Nasim, Aarhus
parkour siden 2005
 All time greatest er pk huset, som er et p-hus, det er nu bygget om så det er ikke godt mere, og området omkring knippelsbro, men nu trænede jeg også mest i forstæderne der var flere store spots 

Anders Storm, København
parkour siden 2003
 Vores opfattelse af tingende indtil 2006 hvor vi (Ilir, Coops, Jakob Ammentorp Lund og Peter Ammentorp Lund og jeg) mødte Laurent og co. i Paris var vores egen fortolkning af hvad vi så (videoer som Speed Air Man, jump Britain, - London m.fl.). Derudover var mange af os mere hooked på tricking i starten og først senere PK 

Martin Kallesøe, København
parkour siden 2003/04
 "Jeg blev introduceret til parkour først igennem youtube videoer der blev spredt igennem vennerne i skolen. Så så jeg en dag et indslag i Lorry med Storms gamle gruppe CT, hvor de sagde at de gerne ville have flere til at starte. Da jeg hørte det gik jeg seriøst til den og googlede parkour i danmark, og fandt lp.dk. Der oprettede jeg så en bruger og skrev på et jamopslag i efterårsferien om jeg måtte komme forbi og prøve. Mit første jam var ved forum st. i KBH, hvor jeg blandt andre lærte Bluff at kende 

 Miljøet var præget af at det var meget ustruktureret. Der fandtes stort set ingen hold. CT havde et enkelt hold hvor der ikke var decideret undervisning, men det var mere jam orienteret. Miljøet var også præget af at være udpræget selvorganiseret. Man fandt selv ud af hvor, hvornår og med hvem man ville træne 

Ilja Olesen, København
parkour siden 2006
 Tøj blev pludselig en vigtig del af træningen for nogle. De rigtige sko, de rigtige bukser … og indenfor ganske kort tid var der selvfølgelig nogle, der så muligheden i at smide deres navn på sko og bukser, så de kunne sælge beklædning frem for inspiration 

 Parkour blev en kommerciel succes, fordi folk så noget anerledes. Og jeg kan ikke bebrejde folk for at have lyst til at leve af deres passion… Men den danske Parkour scene led alligevel et tab ved ikke at have fået lov til at tage spæde babytrin, før omverdenen og medierne ville se alting højere og vildere 

Christian "Qawl" Haugbølle, Ballerup
parkour siden 2006Kilder og Referencer 1. Parkourdokumentar med engelske og franske udøvere instrueret af
     Mike Christie, premiere på Channel 4 i september 2003
2. Domænenavnet blev registreret d. 26 August 2004 af Rasmus Juul Svendsen: Billede
3. Estimeret ud fra interviews med kildepersonerne (April 2014) samt videoarkiv
4. Dengang var det især videoer med; Chase Armitage, TCT, Urbanfreeflow, David Belle & Yamakasi der var udbredte.
5. Britisk baseret hjemmeside, grundlagt 2003 af Poul Corkery (EZ), http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_Freeflow
6. Baseret på Interviews med kildepersoner (April 2014), le-parkour.dk & privat videoarkiv
7. Billede fra jammet taget ved Aros, det beskedne deltagerantal på under 20 deltagere, siger noget om miljøets størrelse. Jammet var arrangeret af Christian "Rigo" Brinkmann, Kjartan Mikkelsen & Jacob Mortensen
8. Politikken, Berlingske, Jyllandsposten etc. (Kildeinterviews april 2014)
9. Kort dokumentarfilm om parkour med aarhusianske udøvere: Kjartan Mikkelsen, Christian "Rigo" Brinkmann Poulsen & Jacob Mortensen
10. James Bond - Casino Royale, premiere 24. November 2006.
11. Performancehold dannet i 2002 i Fredericia.
12. http://www.imdb.com/title/tt0425714/episodes?year=2006&ref_=tt_eps_yr_2006
13. Heriblandt; TV2 Go' Morgen Danmark, 2007, Høvdingebold, DR, 2009 & Eurovision Song Contest 2014
14. Domænenavnet blev registreret d. 21 marts 2006 af Jacob Mortensen: Billede
15. Streetmovement; en virksomhed med parkour som aktivitet - oprettet i oktober 2006 - www.streetmovement.dk
16. http://le-parkour.dk/forum/viewthread.php?forum_id=27&thread_id=1067 samt interview med Christian "Qawl" Haugbølle - April 2014
17. Et 5-dags event afholdt på Gerlev Idræts Højskole i samarbejde med Streetmovement i August 2007.
18. http://www.streets.dk/spot/gerlev-parkour-park
19. Interview med Christian "Qawl" Haugbølle & Ilja Olesen - April 2014
20. Dette er baseret på min egen analyse, kontakt mig gerne for uddybelse
21. Udkast af firmaer der har drevet parkour relateret forretning; Tress A/S, Streetmovement Aps, TeamJiyo I/S, Noles A/S, Parkourundervisning I/S, osv


Copyright © Jacob Mortensen 2014
....................